41. Kombinace větrání a vytápění

41. Kombinace větrání a vytápění Vzduchotechnické zařízení může částečně nebo zcela nahradit tepelnou ztrátu objektu. Je - li při větrání použita rekuperace, sníží se ztráta větráním o zisky rekuperace Teplovzdušné soustavy které mají daný požadavek splnit musí být vhodně umístěny. Teplovzdušné soustavy dělíme podle více kritérií podle: 1. Způsobu oběhu vzduchu ( oběh samočinný nebo nucený) 2. Podle umístění zdroje tepla pro ohřev vzduchu (lokální nebo centrální zdroj) 3. Podle způsobu ohřevu vzduchu (ohřev přímý nebo nepřímý - pom. výměníků) a další - podle použitého paliva u přímého ohřevu vzduchu, podle použitého výměníku u nepřímého ohřevu, podle podílu čerstvého vzduchu a podle využití tepla odváděného vzduchu