40. Soustavy a význam větrání

40. Soustavy a význam větrání SOUSTAVY podle závislosti za elektrické energii rozlišujeme: - samočinné též přirozené - nucené Podle poměru průtoku vzduchu rozlišujeme větrání: - přetlakové - rovnotlaké - podtlakové Jednotlivé způsoby lze také kombinovat. Nejjednodušší jsou soustavy přirozeného větrání. Princip spočívá ve využití gravitačního vztlaku rozdíl teplot a dále je využíván dynamický účinek větru Výhody soustavy jsou - nepotřebují dodávky energie a regulují se samočinně Nevýhody - citlivost na vřazené odpory, do přívodu nelze využít filtry, odváděný vzduch prakticky nelze vyčistit od škodlivin VÝZNAM VĚTRÁNÍ větrání má vícenásobný význam, jedná se zejména: - přivádění čerstvého vzduchu - odvod vzduchu použitého - udržování vhodné vlhkosti, teploty, omezení a zabránění tvorby plísní Větrání řeší, ovlivňuje a reguluje mikroklimata - mikrobiální, ionizační, aerosolové, odérové a toxické. V praxi tedy např. zamezí, nebo výrazně omezí např. vzniku, udržení či vytváření toxického prostředí - odstraňuje toxické plyny.