39. Větrání a vytápění teplým vzduchem - princip

39. Větrání a vytápění teplým vzduchem - princip Větráním zajišťujeme výměnu vzduchu v určitém prostoru. S tím často souvisí jeho ohřev alespoň na původní teplotu, nebo na teplotu větrané místnosti. Ohřev přiváděného vzduchu by měl být alespoň takový, aby došlo k pokrytí tepelných ztrát způsobených větráním. Větrání má přispět k vytvoření pohody prostředí. Pohodu prostředí a činitelé kteří ji ovlivňují jsou: - tepelný stav daný teplotou vzduchu - čistota vzduchu - tělesné vlastnosti člověka - dále také hluk, osvětlení a další Princip výměny vzduchu spočívá v obrazu jeho proudění - tedy jeho charakteristice. Člověk může proudění výrazně ovlivnit a řídit. Pro správnou funkci musí mít větrací otvory vhodný průřez, a také je důležité vhodné umístění větracích otvorů. Optimální je umístění tak, aby se přívodní a odvodní otvory nacházely na protilehlých stěnách a sice přívodní ve spodní části a odvodní úhlopříčně v horní části protější stěny. Při provozu je zejména nutné dbát na snížení hlučnosti ventilátoru a to např. použitím izolovaných trubek a vhodným umístěním ventilátoru.