37. Spotřeba tepla a hospodárnost provozu

37. Spotřeba tepla a hospodárnost provozu Dlouhodobě spotřeba tepelné energie i jiných druhů energie roste. Nejvíce energie spotřebuje obyvatelstvo na vytápění, celkově je přibližná spotřeba rovna spotřebě ve výrobě. Cílem je tuto spotřebu snižovat. Snižování spotřeby energie pro vytápění má význam ekologický i ekonomický. Největší podíl ve využití CZT má v Evropě Dánsko cca 80% Hospodárnost provozu Soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) jsou z dlouhodobého hlediska výhodné. Ačkoliv jsou pořizovací náklady vysoké (od 100 milionů do 10 miliard korun), hospodárnost CZT se projeví při velkém množství dodávané energie a v dlouhodobém provozu (30 let i více) Zařízení zajišťující hospodárnost CZT jsou: 1: Používání kotlů velkého výkonu 2. Spalování paliv s co největší možností dokonalého spalování 3. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) 4. Správná teplota a tlak vody v primárním i sekundárním okruhu 5. Bezkanálové předizolované trubní rozvody 6. Nízká spotřeba energie čerpadel 7. Regulace soustavy CZT 8. Používání tlakově nezávislých úpraven parametrů tepla