75.-76. Tepelná čerpadla

75.-76. Tepelná čerpadla (TČ) Jedná se o zařízení, která odnímají teplo v určitém místě a předávají ho v místě jiném. Využití TČ spočívá v ohřevu TUV nebo k nízkoteplotnímu vytápění Tepelné čerpadlo má 4 základní části: výparník kondenzátor kompresor expanzní ventil Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. K provozu kompresoru je třeba elektrická energie. Důležitým údajem je tzv. roční topný faktor (nejlepší systémy s číslem 4, obvykle 3-4) Jedná se o vzájemný vztah tepelného výkonu TČ a příkonu kompresoru Např. TČ se spotřebou 4kW může zajistit tepelný výkon - výrobu až 12 - 14kW Základní druhy tepelných čerpadel Tepelné čerpadlo vzduch-voda Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo voda-voda Nejčastěji se v dnešní době instalují tepelná čerpadla vzduch-voda Ačkoliv jsou vysoké pořizovací náklady, následný provoz je však cenově velmi výhodný. Důležitá je návratnost celé investice a životnost zařízení.