36. Charakteristika CZT

36. Charakteristika CZT - jeden nebo více vzájemně propojených tepelných zdrojů o tepelném výkonu více než 5MW - primární rozvod teplonosné látky je dálkovým potrubím a končí v úpravně parametrů (předávací stanici tepla) - sekundární rozvod začíná v úpravně parametrů a končí u spotřebitelů - jsou zde dva druhy výměníků - pro TUV a topnou vodu Základní části CZT a další jsou: - zdroj tepla - primární okruh - výměník tepla pro TUV - výměník tepla pro vytápění - rozvod TUV - zařizovací předměnty - studená voda - sekundární okruh - otopná tělesa Parametry vody teplota TUV převážně 55°C, topná voda obvykle v závislosti na venkovní teplotě.