35. Centralizované zásobování teplem

35. Centralizované zásobování teplem CZT - zahrnuje dálkovou dodávku tepla pro vytápění, teplé užitkové vody výroby, technologické účely a pod. Význam spočívá podobně jako u dálkového vytápění v hospodárnosti a ekologii provozu. - lze využívat méně hodnotné uhlí - paliva dle dalšího vývoje...plyn, biomasa, odpady... Další studium viz odkaz, učebnice, odborná literatura...