32. Vyrovnávací a doplňovací zařízení, rozvaděče tepla a stabilizátory

32. Vyrovnávací a doplňovací zařízení, rozvaděče tepla a stabilizátory Vyrovnávací a doplňovací zařízení - slouží k udržování konstantního přetlaku v otopných soustavách a k jejich automatickému doplňování vodou Nadměrný přetlak topné soustavy je eliminován přepouštěním topné vody do vyrovnávací nádrže a při poklesu teploty vody a přetlaku dojde k opačnému procesu a do chodu je uvedeno doplňovací čerpadlo, které se po dosažení správného přetlaku automaticky vypne. Součástí zařízení jsou rozdělovač a sběrač, trojcestný směšovací ventil, měřící přístroje a uzavírací armatury. Rozvaděče tepla a stabilizátory Rozvaděč tepla zahrnuje rozdělovač a sběrač a je zabudován mezi stabilizátor kvality otopné soustavy a čerpadlové skupiny. Parametry rozvaděče: - dopravované množství 6 - 100m3/hod. a výkon 100KW - 2,3MW, DN 40 - 200, přípojky pro čerpadla 2". Stabilizátory kvality otopné soustavy Používají se ve větších otopných soustavách, kde se mohou vyskytnout problémy s hydraulickými poměry, zavzdušněním, nečistotami a pod. Zařízení zahrnuje: - odvzdušňovač - stabilizátor tlaku vody - lapač nečistot Zařízení udržuje soustavu v bezporuchovém stavu.