30. Zařízení kotelen, výtopen a tepláren - úpravny parametrů TV/TUV

30. Zařízení kotelen, výtopen a tepláren - úpravny parametrů TV/TUV Technická zařízení v kotelnách plní potřebné funkce pro provoz. Stanice přípravy TUV, akumulační nádrže, vyrovnávací a doplňovací zařízení, rozvaděče tepla, stabilizátory kvality, filtry, odlučovače nečistot, odplyňovače, zabezpečovací zařízení, čerpadla a další zařízení se mohou nacházet na více místech rozsáhlé dálkové soustavy. Blokové úpravny parametrů pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) hlavní části: - pájený deskový výměník tepla - cirkulační čerpadla - trojcestný nebo čtyřcestný směšovací ventil - měřící přístroje - zabezpečovací zařízení - ruční armatury Úpravny mají výkon 50kW - 800kW, velké blokové úpravny mají akumulační nádrže o objemu 200, 400 nebo 800 litrů. Úpravny parametrů TV/TUV bývají blokové nebo stavebnicové, mohou být umístěny v budovách nebo přímo ve výtopnách Technické parametry např. max. přetlak horké vody 2,5 MPa, sekundární teplonosná látka - teplá voda se spádem 75/65°C a pracovním přetlakem 0,6MPa Součásti úpravny jsou: výměník tepla deskový, řídící automatika, expanzomat a pojišťovací ventil, čerpadlo, teploměr a uzavírací armatury.