24. -25. Vedení a uložení potrubí a objekty na tepelných sítích

24.-25. Vedení a uložení potrubí a objekty na tepelných sítích Pro dálkové rozvody tepla se používají ocelové trouby obvykle průměru 100 - 1200mm tloušťka stěny 4-15mm dle tlaku dopravované látky. Vedení a uložení musí být: - spolehlivé - snadné na obsluhu a opravy poruch - hospodárné a bezpečné ¨ Vedení potrubí může být: - v kanálech - neprůlezných, průlezných nebo průchozích - nad zemí na nosnících - přímo v zemi = předizolovaná potrubí Objekty na tepelných sítí slouží pro: kompenzaci dilatace, přípojky, vypouštění, odvodnění a odvzdušnění, kontrolu, změny směru, vedení a uložení potrubí Tyto objekty jsou: - šachty pro potrubní uzly, lomy potrubí.... - kompenzátorové komory různých tvarů - "U", lyry, nebo "S" - šachty pro armatury a zařízení - kontrolní šachty - k objektům také řadíme vlastní uložení a vedení potrubí