23. Soustavy dálkového vytápění a CZT

23. Soustavy dálkového vytápění a CZT Podle teplonosné látky může být primárním potrubí horkovodní nebo parní, v sekundární potrubí pak jako teplovodní. Podle počtu trubek soustavy jedno nebo dvoutrubkové, případně třítrubkové. Jednotrubkové - dopravují teplo pouze na místo spotřeby Dvoutrubkové - od místa spotřeby vrací teplonosnou látku opět k ohřevu Třítrubkové - se liší tím, že v každé přívodní trubce se vyskytuje teplonosná látka jiných parametrů, tyto třítrubkové, stejně jako jednotrubkové se vyskytují výjimečně. Další rozdělení rozlišujeme podle způsobu provedení sítě potrubí a počtu zdrojů tepla. Mohou být: - tepelné sítě paprskové s jedním zdrojem tepla - tepelné sítě okruhové s jedním zdrojem tepla nebo se dvěma zdroji tepla Např. tepelná síť okruhová je investičně nákladnější, ale v případě závady na cestě tepla je dodávka tepla zajištěna z druhého směru. CZT - centralizované zásobování teplem - výroba, dodávka a spotřeba tepla jsou obdobné jako u dálkového vytápění, proto většina následného textu pro dálkové vytápění platí také pro CZT. Podrobněji je charakteristika CZT probírána později.