20. -21. Úpravny parametrů

21. Úpravny parametrů Zařízení se dříve nazývala předávací stanice tepla Rozlišujeme podle 1. Teplonosné látky v primárním a sekundárním okruhu a) pára - pára b) pára - voda c) voda - voda d) voda - pára 2. Vazby tlaku mezi primárním a sekundárním okruhem a) tlakově závislé (přímé) b) tlakově nezávislé (nepřímé) 3. Podle použité regulace např. a) ruční b) přímočinnou c) elektronickou a další 4. Vybavení havarijním zařízením a) s havarijním uzávěrem b) bez havarijního uzávěru 5. Určení použití a)pro přípravu vody k topení b) pro přípravu TUV c) pro výrobu a technologické použití a další