17. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

17. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) - jedná se o výrobu elektrické a tepelné energie ve společném výrobním cyklu - s ohledem na ekologii se jedná o nejhospodárnější způsob využití paliva - zde vyrobené teplo se využívá v domácnostech i v průmyslu - základní ukazatel tepelného hospodaření je účinnost energetické přeměny energie získané z výrobny k energii v palivu - hospodárnost výroby tepla a elektrické energie se vyjadřuje účinností a dále veličinou nazývanou modul teplárenské výroby elektřiny - zařízení v teplárnách je velmi drahé a pro zefektivnění výroby tepla je třeba, aby bylo jeho využití co nejvyšší UČIVO JE TŘEBA DOPLNIT DALŠÍM STUDIEM!