12. / 13 Makroskopická stavba

Základní prvky struktury dřeva - makroskopická stavba Hlavní řezy a časti kmene – vzhledem k vrstvám a vláknité stavbě je nutno dřevo zkoumat na třech hlavních řezech: - příčném – čelním, v rovině a osu kmene, - radiálním – poloměrem, v rovině procházející osou kmene přes dřeň, - tangenciálním – tečnovém, v rovině procházející podél kmene, v určité vzdálenosti od dřeně. V kmeni rozeznáváme tyto hlavní části: - Kůru, kambium, dřevo, dřen
Kůra Obaluje dřevo kmene a dělivé pletivo kambium. Má především ochrannou funkci chrání kambium a dřevo proti vysychání, změnám teplot, proniknutí infekce, škůdců, atd. Skládá se z: -lýka – vnitřní vrstva kury, kterou jsou vedeny produkty fotosyntézy z koruny směrem dolu (část do kořenu - zásobní látky, část do dřeva a dřeně – zásobní látky, část do dřeva a dřeně – zásobní látky, část do kambia, kde se z nich tvoří základní stavební látky dřeva), -zelené kury – které obsahuje chlorofyl, - borky – vnější ochranné vrstvy kury.
Kambium Skládá se z živých buněk, schopných dělení a růstu. Kambiální buňky se každoročně dělí a ukládají na vnitřní straně (směrem ke středu kmenu) nové buňky dřeva a na vnější straně (směrem ke kůře) nové buňky lýka, čili vnitřní kůry. Protože kambium vytváří mnohem větší počet buněk dřeva než buněk lýka, přirůstá dřevo rychleji než vnitřní kůra.