8. Strom, části,

Funkce jednotlivých částí stromu Strom se skládá z : a) kořenů b) kmenu c) koruny Kořeny - tvoří ve svém souhrnu kořenový systém. Kořen (y) hlavní a vedlejší upevňují strom v zemi. Kořenovým vlášením přijímají ze země vodu s rozpuštěnými výživnými látkami, potřebnou pro život a růst stromu. Kmen - nese korunu stromu. Kmenem se vede kořeny přijatá voda s výživnými látkami do koruny až k listům, a v nich tvořenými stavebními látkami k zónám růstu stromu a zásobním buňkám stromu. Část kmenu od kořenů k prvním větvím, popř. k začátku koruny se nazývá pěň. Kmen může pokračovat až ke špičce stromu, jako např. u jehličnanů a některých listnáčů. Takové stromy se označují jako jehlanovité. U většiny stromů se kmen rozděluje do koruny. Stromy s tímto tvarem koruny se nazývají rozvětvené. Koruna - stromu se skládá z větví a větviček s pupeny, listy, květy a plody. Tvar a velikost koruny mohou být různé : Þ plně vytvořená koruna - u volně stojících stromů Þ koruny rostlá oslabeně - u stromů v zápoji, Þ nerovnoměrně rostlá koruna - stromy rostoucí na kraji lesa.