8. Nebezpečné vlastnosti topných plynů

Nebezpečné vlastnosti topných plynů Výbušnost - nejvhodnější podmínky pro výbuch nastanou, pokud plyn tvoří se vzduchem stechiometrickou směs - tedy, ve směsi je takové množství kyslíku, kterého je právě zapotřebí ke spálení hořlaviny. Podle povahy šíření výbuchu rozlišujeme 3. typy průběhu - explozivní hoření, výbuch, detonace. Nejrychlejší výbuchová reakce je doprovázena detonací, a probíhá rychlostí přes 1000 m za sekundu. K detonaci může dojít pouze v uzavřených prostorech a má ničivé účinky. Jedovatost - otrava oxidem uhelnatým. Principem otravy je, že jedovatý oxid uhelnatý (CO) se váže na krevní barvivo (hemoglobin) 260 x rychleji než kyslík. Hemoglobin jako součást červených krvinek dopravuje kyslík do všech buněk lidského organismu. Je - li ve vzduchu oxid uhelnatý, pak jej pohlcuje na úkor kyslíku. Roztažnost LPG je nebezpečný jev, protože kapalina je nestlačitelná. LPG se v kapalném stavu nachází v uzavřených nádobách a v případě, že nádoba je zcela naplněna kapalným LPG hrozí její roztržení. Opatření je takové, že nádoby se neplní zcela, ale vždy tak, aby byl v nádobě tzv. pružný plynový polštář tvořený parami LPG. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů