4. Biologická a sociální determinace psychiky

Determinace lidské psychiky 3.1 Biologická determinace Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem) - dědičností (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice) Dědičně je ovlivněna struktura temperamentu, až z 80% inteligence, tělesné znaky, nemoci (včetně duševních) => vliv dědičnosti je značný. - žlázami s vnitřní sekrecí vylučujícími hormony přímo do krve (hypofýza, štítná žláza, mléčné žlázy, ...) - biologické potřeby (žízeň, atp.) - tělesný stav (únava, nemoc) - růst organismu 3.2 Sociální determinace Sociální determinace určená sociálním prostředím: - lidé a vztahy k nim - rozhodující jsou osobní vztahy, především matka \leftrightarrow dítě - citová deprivace (ochuzení) má trvalý dopad na osobnost - vztah k sociální skupině (rodina, třída, parta) - vztahy mezi skupinami (sportovní kluby, atp.) - vliv skupiny na jednotlivce - člověk je vždy součástí skupiny - společenské normy - kultura \to Bez lidské společnosti nevzniká lidská psychika \to Obsah lidské psychiky prožívání a chování závisí na konkrétním prostředí (městské dítě, romské dítě) \to Úroveň a kvality psychiky závisí na množství a kvalitě sociálních vlivů. 3.3 Vzájemný vztah biologické a sociální determinace Vývoj člověka (tedy i jeho psychiky, osobnosti) probíhá podle vnitřních zákonů, ale zároveň je ovlivňován vzájemnou interakcí s prostředím. Zjednodušeně lze vývoj osobnosti rozdělit na dva spjaté aspekty - zrání a vzájemnou interakci jedince s prostředím (vzájemné ovlivnění).