39. Zkouška v tahu (tahem)

ZKOUŠKY PEVNOSTI 1. Zkouška tahem Nejrozšířenější a nejčastěji používaná Získáme z ní základní hodnoty pro výpočty pevnosti konstrukčních materiálů Při zkoušce se zatěžuje zkušební tyč normalizovaného tvaru a velikosti pomalu vzrůstající silou až do porušení Měřená délka závisí na průřezu zkušební tyče a při kruhovém průřezu u: - dlouhé tyče: desetinásobek průměru - krátké tyče: pětinásobek průměru Abychom mohli měřit prodloužení zkušební tyče po přetržení, vyznačíme si na ní před zkouškou rysky ve vzdálenosti 10 mm Zkouškou v tahu zjišťujeme: a) Pevnost: - tahu [MPa] - kluzu b) Poměrné prodloužení c) Tažnost [%] d) Zúžení (kontrakci) [%] Video - Úvod do Mechanické zkoušky a zkoušky tahem - viz. odkaz