15. Princip dálkového vytápění a druhy tepelných zdrojů

15. Princip dálkového vytápění a druhy tepelných zdrojů Dálkové vytápění má typické znaky - obvykle velký, výkonný zdroj tepla mimo vytápěné budovy větší rozsah rozvodného potrubí a využívá se v místech, kde je poměrně vysoká hustota zástavby. V porovnání s domovními kotelnami má dálkové vytápění různé výhody např.: - provoz velkých kotlů může být plně automatizován - není množství komínů z malých zdrojů tepla - jsou nižší náklady na vyrobenou jednotku tepla menší zatížení komunikací ... a další Nevýhody - vysoké pořizovací náklady, je nutný velký prostor pro stavbu celého zařízení včetně stavby pro zásobu paliva příp. zajištění dostatečného zdroje vody popř. další podmínky. Dálkové vytápění zahrnuje primární a sekundární sítě tepelné sítě, zdroj tepla, blokové a domovní předávací stanice tepla, a např. rodinné domky - odběrná místa. Tepelné zdroje jsou výtopny, mobilní kotelny, blokové kotelny, horkovodní výtopny Horkovodní výtopna je centrální zdroj tepla pro více budov. Liší se dle výkonu - malé do 200kW, střední 200kW až 5MW a velké až 100MW a více. Teplonosnou látkou je horká voda, provoz zařízení automatizován, moderní výtopny spalují zemní plyn. Uspořádáním se podobá blokové kotelně.