27.- 28. Jaderná energie a její využití

Jaderná energie - získání energie díky přeměně atomových jader - je neobnovitelná, ale můžeme s ní počítat na desítky i stovky let - získáme procesem štěpení jader radioaktivních prvků – nejvhodnější uran - energie je milionkrát větší než u reakcí chemických - nevypouští skleníkové plyny – šetrná k přírodě, k planetě - velká efektivita - snadná regulace vyrobené energie - finančně nákladné na výstavbu - relativně nízké provozní náklady - problém s radioaktivním odpadem