24. Elektronový obal atomu - jeho struktura

Atom - je základní stavební jednotka hmoty, skládá se z jádra a obalu -v jádře jsou protony a neutrony p+, n0 - v obalu atomu jsou elektrony e- - v atomu je stejný počet elektronů a protonů Elektronový obal - tvořen pouze elektrony, má záporný náboj - elektrony jsou kolem jádra uspořádány ve vrstvách (slupkách) - nejvzdálenější vrstva od jádra má název valenční vrstva - význam pro chemické vazby