19. Odraz a lom světla - praktické využití

Odrazy světla Zákon odrazu světla - dopadá-li světlo na těleso, část světla se od povrchu odrazí (vrací se zpět), část se v tělese pohlcuje a část tělesem prochází - zrcadla – plochy, které dobře odrážejí světlo - přírodní zrcadla – klidná hladina jezer, rybníků, studánky Zákon odrazu - úhel dopadu = úhlu odrazu