2. hodina - Pravopis vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova skupina slov: vidět, viset, vinout, viklat, vítězit - se píše vždy s i slova, která se píší s i a y mít (vlastnit) x mýt (umývat, čistit) být (existovat) x bít (tlouct) my (všichni) x mi (mně) Pravopis slov nacvič na www.pravidla.cz - sekce vyjmenovaná slova