14.- 15. Světlo a jeho šíření

OPTIKA – zabývá se zkoumáním světla - patří k nejstarším oborům fyziky - člověk získává zrakem více než 80 % informací - pronikla do mikrosvěta – mikroskop - pronikla do astronomie a kosmologie – dalekohledy - rozvoj optiky přinesl vynález laseru Laser použití – řezání, vrtání, medicína – operace očí, kožní – odstraňování pigmentových skvrn, vojenství – navádění raket, tiskárny, kosmetika, ekologie Světelné zdroje – tělesa, která vyzařují světlo – přírodní – slunce, oheň a umělé – žárovka, zářivka Šíření světla - ovlivněno vlastnostmi optického prostředí – prostředí, které světlo šíří Průhledné prostředí – směr světla se nemění – vzduch, voda, sklo Průsvitné prostředí – světlo mění svůj směr – mléčné sklo, mlha – vidíme rozmazaně Neprůhledné prostředí – světlo se tu nešíří – plech, dřevo Světlo ve vakuu a ve vzduchu – šíří se přímočaře, rychlost světla 300 000 km/s