12.- 13. Základní druhy vlnění a způsob jejich šíření, zvukové vlnění, ochrana sluchu

• mechanické vlnění • elektromagnetické vlnění • gravitační vlnění • zvukové vlnění • spinová vlna Vlnění - prostorem se šíří energie, informace, ale ne hmota - jeden z nejrozšířenějších fyzikálních jevů - zvuk, světlo, rozhlasové a televizní vysílání, komunikace mezi mobilními telefony Dopplerův jev - Christian Doppler - 1803 - 1853 - profesor pražské univerzity - objevil a potvrdil u všech druhů vlnění - u pohybujícího se zdroje zvuku pozorujeme i změnu frekvence (bližší zdroj - vyšší tón, vzdálený zdroj - nižší tón) - využití - vyšetření ultrazvukem, měření rychlosti, astronomie - měření rychlosti pohybujících se těles - potvrzeno neustálé rozpínání vesmíru Zvukové vlnění - vyvolává sluchový vjem frekvence vnímání sluchu člověkem - 16 Hz - 20 000 Hz frekvence nižší než 16 Hz = infrazvuk - slyší sloni frekvence vyšší než 20 kHz = ultrazvuk - slyší psi, delfíni, netopýři - intenzita zvuku se měří v decibelech - zvuky nad 80 dB jsou pro sluch nebezpečné - šeptání = 30 dB, TV = 70 dB, hlasitá hudba = 80 dB, letadlo = 120 dB, granát = 170 dB - vodič zvuku nejčastěji vzduch, ale i voda, i stěny domu vakuum = vzduchoprázdno, dokonalá zvuková izolace Ochrana před hlukem: - odstranění nebo úprava kmitajících předmětů - zvuková izolace - chrániče zvuku - sluchátka, špunty, vata - zvětšování vzdálenosti od zdroje hluku