7.- 8. Magnetické pole

Magnet - dočasně nebo trvale zmagnetizované těleso, které má magnetické pole - má severní a jižní pól - nesouhlasné magnety se přitahují a souhlasné se odpuzují - permanentní magnet je zdrojem stálého magnetického pole Magnetické pole - existuje v okolí magnetů, cívek a polovodičů - projevuje se silovými účinky – přitahuje železo, kobalt, nikl - působí magnetickou silou na jiné magnety (otáčení střelky na kompase) - existuje v okolí vodiče, kterým prochází elektrické pole - je znázorněno pomocí indukčních čar – jsou vždy uzavřené