6. Elektrický proud v polovodičích

Polovodiče - vlastnosti polovodičů jsou ovlivňovány mnohem více než u kovů teplotou, dopadajícím zářením a obsahem příměsí - pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších i vnitřních podmínkách – dá se lehce ovlivnit - významným prvkem pro výrobu je čistý křemík - nositelé elektrického proudu v polovodičích jsou volné elektrony a díry Polovodiči jsou: - prvky - křemík, germanium, selen - sloučeniny – arsenid galia, sulfid olovnatý Nejjednodušší polovodičové elektronické součástky: TERMISTOR - polovodičová součástka, používá se jako teplotně citlivá součástka využití: - měření a regulace teploty, měření teploty na dálku FOTOREZISTOR - polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na osvětlení využití: - měření a regulace osvětlení (ve fotografických přístrojích) - ovládání přístrojů – fotobuňka – otvírání dveří, zapínání zařízení - zabezpečovací zařízení – světelná závora – proti krádeži, bezpečnostní pojistka pro vypínání přístrojů