1. Seznámení s tématy 2. ročníku

Elektřina a magnetismus - elektrický náboj Vlnění a optika - mechanické kmitání Fyzika atomu Vesmír - Sluneční soustava