29.- 30. Tepelné motory - spalovací

Spalovací motory – dopravní prostředky 1. Spalovací – benzinový - čtyřdobý – 4 doby – sání, stlačení, výbuch, výfuk - dvoudobý – jednodušší konstrukce – 2 doby – pracovní a nepracovní, větší spotřeba energie, znečištění prostředí, hlučnost - trabant, motocykly, sekačky 2. Vznětový – Dieslův, naftový - čtyřdobý – palivo nafta - nákladní automobily, autobusy, traktory, lokomotivy Reaktivní motory 1. Proudový - vzduch je vtlačován do komor + palivo, horká směs roztočí turbíny – uvádí motor do pohybu - pohon letadel, vlaků, závodních automobilů, člunů 2. Raketový - ve spalovací komoře se spaluje palivo s okysličovadlem - umělé družice, kosmické lodě