28. Tepelné motory - parní (parní stroj, parní turbína)

Motor je stroj, ve kterém se přijatá energie mění na pohybovou. Parní motory 1. Parní stroj – nejstarší, těžký, 19. století, parní lokomotivy 2. Parní turbína – horká pára dopadá na lopaty – pohyb, tepelné, jaderné elektrárny