24.- 25. Teplotní roztažnost látek v přírodě a technické praxi

- je jev, při kterém se při zahřátí, nebo ochlazení tělesa změní délka a objem - většina látek se při zahřívání rozpíná Objemová roztažnost pevných látek – zahřátím se zvětší objem tělesa, hmotnost se nemění Délková roztažnost pevných látek – u těles, kde je velká délka - tyče, dráty, trubky - délka kovových tyčí se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje Důsledky teplotní roztažnosti - dráty vysokého napětí jsou prověšeny – aby se v mrazech nepřetrhly - koleje mají mezi sebou mezery - dilatační mezery, spáry - mosty mají jeden konec volný – posuvný - Eiffelova věž je o 18 cm menší než v létě - pružná kolena potrubí Roztažnost kapalin a plynů - látky se při zahřívání roztahují – zvětšují objem i kapaliny i plyny anomálie vody - odlišnost od ostatních kapalin - voda jako jediná kapalina při teplotě 0°C – 4°C zmenšuje objem, zvyšuje hustotu význam anomálie vody – v rybních, řekách, jezech voda zamrzá od povrchu, voda u dna má teplotu 4°C a vodní živočichové a rostliny přežijí zimu
Teplotní roztažnost pevných látek - video přednáška