20.- 21. Mechanika tekutin

- je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi kapalin a plynů, to je silami a pohybem v kapalinách a plynech tekutiny – kapaliny a plyny - tekutiny se na rozdíl od pevných látek vyznačují tekutostí, mění svůj tvar a přizpůsobují se tvaru nádoby, v níž se nachází - schopnost tekutin téci je pro různé látky různá a je závislá na jejich tření – viskozitě - plyny jsou stlačitelné Tlak v tekutinách atmosférický tlak – v plynech (vzduch), měříme barometrem hydrostatický tlak – v kapalinách (voda)