17.- 19. Jednoduché stroje

- jednoduchá konstrukce, jednoduchý princip - usnadňují lidem práci, tím že umožňují působit menší silou, než by bylo nutné bez stroje - páka, kladka, kolo na hřídeli – stroje založené na rovnováze momentů sil - nakloněná rovina, klín, šroub – stroje založené na rovnováze sil páka - části: osa rotace, rameno břemene, rameno síly – páčidlo, veslo, kleště, nůžky, klika kladka - části: kotouč se žlábkem a provaz, ocelové lano nebo řetěz – pro zvedání těles - pevná kladka, volná kladka, kladkostroj – spojením volné a pevné kladky nakloněná rovina - rovina je nakloněná vzhledem k vodorovnému směru po níž se zvedá těleso vzhůru – ušetří sílu potřebnou ke zvednutí tělesa (břemene) kolo na hřídeli - dvě pevně spojené části – větší a menší kolo, kolo a hřídel – rumpál, klíč na utahování, pedály kol, kohoutky na vodu klín - těleso s průřezem ve tvaru trojúhelníku, nejstarší předmět používaný lidmi, klín je základem sekery, nože, špičky hřebíku, vrutu