15.- 16. Těžiště tělesa, rovnovážné polohy tělesa

Těžiště tělesa - těžiště je bod T – myšlený - každé těleso má jediné těžiště - působiště gravitační síly - lze ho najít jako průsečík těžnic - definujeme ho jako hmotný střed tělesa, nemusí být stejný jako střed geometrický, může být i mimo těleso (prstýnek, úhloměr, bumerang) Rovnovážné polohy tělesa - stálá = stabilní - vychýlením z polohy se těleso vrací zpět – kulička v důlku - vratká = labilní – vychýlením se těleso zpět nevrací, výchylka se zvětšuje – kulička na kopci - volná = indiferentní – vychýlením tělesa se nic nemění - kulička na stole