9.- 10. Druhy sil - tíhová, třecí odstředivá

Síla - fyzikální veličina, značka F - vzniká při vzájemném působení těles – dotyk, silová pole (gravitační, elektrické, magnetické) Siloměr – k měření síly, pružina se stupnicí Newton – jednotka síly, označení N, - 1 Newton = síla, kterou Země přitahuje těleso o hmotnosti 100 kg Tíhová síla – značka G, působí na všechna tělesa na zemském povrchu - směr tíhové síly se nazývá svislý - těžiště – každé těleso má 1 těžiště, hmotný bod, kde tíhová síla působí na těleso Třecí síla – vzniká proti pohybu pevných těles, tření - působí vždy proti směru pohybu tělesa - působí v místě, kde se stýkají plochy těles - bez třecí síly by nezabrzdilo auto, nábytek by klouzal po podlaze, hřebíky by vypadly ze zdi, neudělali bychom ani krok, nemohli bychom psát - u strojů se součásti působením třecí síly zahřívají – stroj se odírá, opotřebovává – zmenšení třecí síly – broušení, leštění, mazání, kuličková a válečková ložiska Odstředivá síla – reakcí na sílu dostředivou – u všech pohybů probíhajících v kruhu, má opačný směr, odstředivky = centrifugy – k oddělení složek - odstřeďování mléka, ždímačka, řetízkový kolotoč, auto v zatáčce