7.- 8. Vzájemné působení těles, pohybové zákony

Newtonovy zákony Tři základní pohybové zákony 1. Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu dokud není přinuceno tento stav změnit silovým působením jiných těles. Příklady: naklánění lidí v autobuse, auto v zatáčce, kutálející se míč, chůze, kyvadlo, setrvačností auto při zabrzdění hned nezastaví rizika zanedbání setrvačnosti: - jízda v dopravních prostředcích - uklouznutí při chůzi - pohyblivé náklady na autech využití setrvačnosti - jízda na kole po přerušení šlapání - pohyb míče, bowlingové koule - vytřepání prachu 2. Zákon síly Vztah mezi zrychlením tělesa, silou, která na něj působí a jeho hmotností. Příklady: vozík naložen menším nebo větším nákupem - čím větší má těleso hmotnost, tím větší má nechuť zpomalovat a zrychlovat a my potřebujeme sílu na změnu jeho pohybu 3. Zákon akce a reakce Působí-li jedno těleso na těleso druhé silou (akce), pak i těleso druhé působí na těleso první silou (reakce). Akce a reakce vždy vznikají i zanikají současně. Každá akce vyvolává stejně velkou reakci opačného směru Příklady: dva magnety, přetahování lana, jablko ze stromu