5.- 6. Druhy pohybů

Mechanika - zkoumá zákonitosti, kterými se řídí vzájemné pohyby těles Pohyb – změna polohy tělesa k druhému tělesu Druhy pohybů podle křivky – přímka, kružnice, elipsa - přímočaré – pohyb po přímce - křivočaré – trajektorie není přímka podle rychlosti - rovnoměrný – velikost rychlosti je konstantní - nerovnoměrný – velikost rychlosti není konstantní – zrychlení, zpomalení průměrná rychlost vp = s/t s = dráha t = doba 1 m/s = 3,6 km/h Příklady: • Auto ojelo po dálnici 120 km/h za 1 hod. 30 min. Pak odbočilo na silnici a ujelo po ní 45 km za 30 min. Po polní cestě ujelo 10 km za 30 min. Určete průměrnou rychlost auta po celé cestě. • Cyklista jel do kopce stálou rychlostí 3 km/h po dobu 45 minut a pak z kopce stálou rychlostí 30 km/h po dobu 6 minut. Jaká byla jeho průměrná rychlost? • Letadlo letělo 2 h 30 min a uletělo dráhu 1 470 km. Urči rychlost letadla.