4. Mechanický pohyb, klid a pohyb těles

Mechanický pohyb – poloha jednoho tělesa k jinému se mění - při pohybu těleso mění polohu a opisuje křivku = trajektorie Dráha – délka trajektorie, po které se hmotný bod pohybuje Klid a pohyb tělesa určujeme vzhledem k jiným tělesům. Neexistuje těleso, které by bylo v absolutním klidu. Relativnost klidu a pohybu – totéž těleso jednou považujeme za klidné, ale ve vztahu k jinému tělesu se pohybuje Auta na parkovišti jsou vůči sobě v klidu. Auta vůči Zemi jsou v pohybu.