2.-3. Základy fyzikálních měření, fyzikální jednotky

měření - činnost, jejímž výsledkem je určení nějaké fyzikální veličiny – popis těles, vzdálenost - číselné zkoumání vlastností předmětů - dobré je měření opakovat a určit aritmetický průměr fyzikální veličiny - délka – popisuje rozměry tělesa a vzdálenost mezi nimi měřidla délky – skládací metr, svinovací metr, pásmo, posuvné měřítko - hmotnost – popisuje množství látky v tělese měřidla hmotnosti – váhy – laboratorní, obchodní, osobní, přezmen, pružinové - čas měření času – stopky, kapesní hodiny, sluneční hodiny, rádiově řízené hodiny - objem – velikost prostoru vyplněného tělesem měření objemu – kádinka, objemný válec, injekční stříkačka, odměrka - teplota – popisuje tepelný stav látky nebo tělesa měření teploty – stupnice Celsiova, Fahrenheitova (USA), Kelvinova teploměr lékařský, venkovní, digitální, bimetalový - hustota – udává, jakou hmotnost má objem dané látky měření hustoty – hustoměr - síla – popisuje vzájemné působení těles měření síly - siloměr zdroje chyb měření - prostředí – teplota, vlhkost - měřící metoda, měřící zařízení, měřený objekt - pozorovatel – špatný zrak, únava Základní jednotky soustavy SI Měrná veličina označení Jednotka název symbol délka l metr m hmotnost m kilogram kg čas t sekunda s objem V metr krychlový m3 teplota t stupně Celsia °C hustota ρ(ró) kilogram na m3 kg/ m3 síla F Newton N