1. Seznámení s tématy. Fyzika - charakteristika a její dělení

1. Obsah, význam fyziky 2. Mechanika - dynamika 3. Termika - základní poznatky
Prezentace