11. Kotelny, zařízení, přečerpávání kondenzátu

11. Kotelny, zařízení kotelen, přečerpávání kondenzátu Kotelna je místnost nebo samostatná stavba kde se nachází kotel sloužící pro výrobu teplé vody, horké vody nebo páry Kotelny s parními kotli dělíme do kategorií: kotelna kat. III ....... výkon do 0,5 MW, kat. II .... 0,5 - 3,5 MW, kat. I .......nad 3,5 MW Kotelny k. III mohou být např. pouze v samostatné místnosti, k II v samostatném skříňovém či stavebním objektu a k I také v samostatném st. objektu a navíc tvoří samostatný požární úsek. Kotelny obsahují množství zařízení s ohledem na kategorii i použité palivo a další. Jsou to zařízení zabezpečovací, regulační, pojistné, měřící, arm. pro vypouštění a napouštění, strojovnu, popř. úložiště paliva, úpravnu vody a úpravnu teplonosné látky, zařízení pro odvod spalin popř. další. Ve strojovně jsou čerpadla, sběrače, rozdělovače, kotelna je opatřena ventilátory, bezp. signalizací...... V případě plynových kotlů musí mít každý odvod spalin do napojený do samostatného komínového průduchu. Výfuky pojistných zařízení musí být provedeny tak, aby neohrožovaly obsluhu! Přečerpávání kondenzátu Kondenzát se zpět do kotelny vrací buď samospádem nebo pomocí zařízení na přečerpávání Je - třeba přečerpávání, součástí zařízení jsou: sběrná nádrž, čerpadlo, vyrovnávací nádrž, automatické plovákové zařízení pro regulaci hladiny vody.
text