69.-71 med

Včelí med MED Včelí med je směsí dvou monosacharidů - fruktózy a glukózy - obohacenou o příměs některých dalších látek (vitamíny, minerální látky, aromatické látky, enzymy apod.). Poměr glukózy a fruktózy je různý podle původu medu, ale fruktóza vždy převládá. Čím více obsahuje med glukózy, tím snáze krystalizuje. Sklon ke krystalizaci je proto přirozenou vlastností medu, není vadou jakosti. Krystalizovaný med lze převést na tekutou formu šetrným zahřátím (nejvýše do 50° C, nejlépe ve vodní lázni, jinak se zcela zničí jeho biologicky cenné složky). Vody bývá v medu 10 až 20 %. V ý z n a m medu ve výživě Med má vysokou biologickou hodnotu, zejména pro obsah vitaminů skupiny B, vitaminu C (množství závisí na původu medu)a minerálních látek (především vápníku a fosforu). Významný je v medu i obsah baktericidních látek. Med je lehce stravitelný, energeticky hodnotná potravina. Používá se jako sladidlo. Z í s k á v á n í medu Podle původu snůšky se rozeznává med: květový (nektarový) - např. akátový, lipový, jetelový, luční, je světlý, kvalitnější. medovicový - pochází z výměšků mšic a jiných druhů hmyzu, vyměšujících medovici na rostlinách. Je tmavší a má pryskyřičnatou příchuť. směs obou typů se označuje jako med smíšený. Med se získává z plástu buď volným vytékáním, nebo vytáčením (odstřeďováním). Poté se zbavuje mechanických nečistot. "Med s mateří kašičkou" se smísí v předepsaném poměru s lyofilizovanou mateří kašičkou. T r ž n í druhy medu Pro přímou spotřebu jsou určeny tyto druhy: - včelí med, který je v prodeji pod různými obchodními názvy, např. Včelí květový med, Luční med, Lesní med, Med do perníku apod. - včelí med s mateří kašičkou (prodává se pod tímto obchodním názvem). Mateří kašička je výměšek hltanových žláz včelích dělnic (od čtvrtého do dvanáctého dne jejich života), který slouží jako potrava pro včelí larvy, zejména pro larvu včelí matky. Obsahuje bílkoviny a vitaminy, má léčivé účinky. Med se uplatňuje také jako surovina v potravinářském průmyslu.. Sklenice medu s mateří kašičkou se obalují hliníkovou fólií nebo tmavým papírem. P o ž a d a v k y na jakost medu Nejlepší med je z jarní a letní snůšky. U medu se běžně hodnotí obsah sušiny, sacharózy, redukujících cukrů (glukózy a fruktózy), "popela", dále kyselost, diastatická aktivita aj. Mikroskopicky lze podle vzhledu pylových zrn (charakteristického pro jednotlivé rostliny) určit složení snůška a tím i původ medu. Obsah více než 20 % vody podporuje mikrobiální narušení (zkvašení). S k l a d o v á n í medu Med se skladuje v čistých, suchých, tmavých, chladných a dobře větraných prostorách. Předepsaná teplota skladování je do 20° C, relativní vlhkost vzduchu 70 %.