17. Právo a spravedlnost

17. Právo a spravedlnost Právo a spravedlnost Pod pojmem spravedlnost si dnes můžeme představit opravdu cokoliv. Všichni lidé na světě chtějí mír a spravedlnost Někteří si myslí, že spravedlnosti lze dosáhnout pomocí finančních prostředků. Všichni ve společnosti teda máme určitý názor na spravedlnost. To nejčastěji vyplývá z pozorování člověka, o kterém jsme přesvědčení že je spravedlivý. Každý vidí tedy spravedlivého člověka jinak Právo je podle definice soubor příkazů, zákazů a dovolení, které si společnost upravuje sama ke svému prospěchu Některé činnosti člověka však nemohou podlehát zákonům, protože ty zákony nemuseli být vyhlášeny. Je to skutečnost, jelikož žádný právní systém není spravedlivý. Jediným řešením je ustanovení určitých mravních standardů ještě před platností právního řádu.