45. - 46. Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých

Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Způsoby řešení: 1. Metoda dosazovací - viz. video 2. Metoda sčítací - viz video Při řešení soustavy lineárních rovnic mohou nastat tři možnosti. 1. Soustava má právě jedno řešení - je jím uspořádaná dvojice čísel - vychází například: x = 2 a y = -1, tzn. že jsme dostali uspořádanou dvojici čísel [2;-1] 2. Soustava nemá žádné řešení - výsledek řešení soustavy lineárních rovnic vychází například: 0 se nerovná 2 3. Soustava má nekonečně mnoho řešení. - výsledek řešení soustavy lineárních rovnic vychází například: 0 = 0
Řešení soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých metodou dosazovací - video
Řešení soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých metodou sčítací - video
Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých - prezentace