10. - 11. Praktické úlohy s trojčlenkou a procenty