7. Reálná čísla a jejich zobrazování na číselné ose

Prohlédněte si videa a prezentace
Kliknutím na odkaz si stáhněte prezentaci a pak si ji spusťte