5. - 6. Aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly (zaokrouhlování)

Sčítání a odčítání zlomků
Násobení zlomků
Dělení zlomků
Násobení desetinných čísel
Dělení desetinných čísel
Zaokrouhlování desetinných čísel