8. Regulace a uzavírání průtoku páry, odvod kondenzátu

8. Regulace a uzavírání průtoku páry, odvod kondenzátu REGULACE - pomocí regulačních VENTILŮ upravíme páru na potřebné hodnoty pro danou vytápěcí soustavu. pohon pneumatický nebo elektrický využití pro: - vytápění s pomalým najížděním - regulaci teploty a tlaku - regulaci průtoku materiál - tvárná litina, ocelolitina nebo nerezová ocel, připojení závitem nebo přírubou, průměry DN 15 - 200, tlakové řady PN 16, 25, 40; těsnění ventilů PTFE, pracovní teplota až 180°C a s těsněním kov na kov až 250°C UZAVÍRACÍ ARMATURY - ventily, kohouty - připojení závitem nebo přírubou, obvyklé průměry pro rozvody k otopným tělesům jsou 15, 20, 25 a 32; k velkým výměníkem i větší. materiál jako u reg. ventilů. Označení např. DN 15 PN 16/II znamená průměr ventilu 15mm, max. tlak 16barů (1,6MPa) a pracovní stupeň II = pro max. teplotu 300°C. Kde není ozn. platí pracovní stupeň I = do 200°C např. vlnovcové ventily - vlnovec zde jako bezúdržbová ucpávka. ODVADĚČE KONDENZÁTU - odvádí kondenzát ze spotřebičů a trubních úseků tak, aby zařízení dávalo optimální výkon a zabrání, aby do kondenzátního potrubí přicházela pára - vyrábějí se v průměrech od 1/4´´ do 2´´, max. provozní tlak 25MPa a teploty až 550°C - pro tyto vysoké hodnoty se používají odvaděče termodynamické a zvonové Odvaděčů je více druhů, volí se podle různých hledisek a požadavků, má být vybrán pro dvojnásobné množství při běžném provozu a každý odvaděč musí být instalován ve směru průtoku. Odvaděče se instalují v budovách, ale někdy i venku. Odvaděče kondenzátu se rozdělují podle: - způsobu připojení - prostorového umístění - materiálu - možnosti rozebrání - vybavení - směru proudění Jednoduchý a provozně účinný je odvaděč termodynamický, vhodný pro tlak až 25MPa, mají pouze jednu pohyblivou část a to disk z vytvrzené nerez oceli, dobře odolávají přehřátí, vodnímu rázu, zamrznutí i korozi a mohou se tedy použít i ve venkovním prostředí.