6. Úpravny napájecí vody a zdroje tepla

6. Úpravny napájecí vody a zdroje tepla ÚPRAVNY NAPÁJECÍ VODY Voda obsahuje látky, které mohou nepříznivě působit na stěny výměníku a ostatní části kotle - tvoří sedimenty a korozi. Úprava spočívá ve snižování tvrdosti vody a hodnoty pH faktoru. Hodnota pH by měla být 8,5 - 9, tvrdost menší než 5°N (stupně německé) Úprava se provádí v úpravnách vody (průmyslové nebo kabinetové) a jejich hlavní části jsou: - filtr - změkčovač vody - odplyňovací zařízení - dávkovač ochranných chemikálií Průmyslová zařízení mají průtok 8m3 až 100m3/hod., malá zařízení např.1m3/hod. ZDROJE TEPLA Dříve hlavně NÍZKOTLAKÉ PARNÍ KOTLE, později nahrazovány KOTLI O VYŠŠÍM TLAKU a je - li pára i pro technologické účely tak také VYVÍJEČE TEPLA Parní kotle malé, mají plamencovou konstrukci s vodním obsahem desítek až tisíc litrů, spalují uhlí nebo kapalná nebo plynná paliva. Dnes na zemní plyn. Kotle dodávají suchou sytou páru popř. přehřátou páru (teplota i 450°C), kotle jsou izolovány izolačními deskami obvykle více vrstev. Za kotlem se instaluje separátor vlhkosti, součástí dodávky je také napájecí čerpadlo, plošina, příslušné armatury výměníky a další zařízení. Středně velký parní kotel má parní výkon 6000 kg/hod, tepelný výkon 4MW, max. spotřebu zemního plynu 466m3/hod a hmotnost 16 400kg. (výkon parních kotlů může být jako parní výkon -v kg páry/hod nebo tepelný výkon v kW) Parní vyvíječe (kotle s malým vodním objemem) mají např. parní výkon 80kg/hod, tepelný výkon 53kW, max. spotřebu zemního plynu 5,8m3/hod, hmotnost 320kg. Výhodou vyvíječů je, že náběh ze studeného stavu je oproti parním kotlům mnohem rychlejší. Hlavní částí vyvíječe je šroubovitě vinutá trubka umístěná v proudu spalin z hořáku. Spaliny procházejí prostorem mezi pláštěm vyvíječe a šroubovitě vinutou trubkou, kde se nachází malé množství vody která se po průchodu mění v páru. Nevýhodou je, že vzniká mokrá pára, musí se tak trvale přivádět větší množství napájecí vody. Vyvíječe proto obsahují na výstupu dva separátory vlhkosti. Nejsou pro použití kde kolísá výkon, je nutný velký vodní obsah a časté najíždění.