5. Regulace otopných soustav a izolace potrubí

5. Regulace otopných soustav a izolace potrubí REGULACE V porovnání s teplovodními soustavami je regulace obtížná. Provádí se změnou množství dodávaného tepla a to pomocí ručních nebo automatických regulačních ventilů. Hlavním zařízením je pro regulaci pro dodávku tepla je rozdělovač, jehož další části jsou: - přívod páry - uzavírací armatury - odvod k jednotlivým větvím ke spotřebičům - pojistný ventil - rozdělovač - odvaděč kondenzátu - kondenzátní potrubí Princip zařízení spočívá v tom, že na rozdělovači se otevírá jen tolik větví, aby tlak páry neklesl pod přijatelnou hodnotu, a do těchto otevřených větví se pára dodává určitou dobu (např. 30.minut), poté se tyto větve uzavřou a nové se otevřou. IZOLACE POTRUBÍ Izolace má několik významů - zejména snížení tepelných ztrát, dále chrání před poškozením, před popálením, omezuje hluk a brání orosení potrubí Potrubí má být natřeno základní barvou a izolace z kvalitního materiálu, jehož vlastnosti musí být - co nejmenší součinitel tepelné vodivosti, odolnost proti klimatickým vlivům i proti mechanickým vlivům, odolnost vysokým teplotám a další. Izolační materiály pro teplovodní soustavy tedy nevyhovují. Vhodná je MINERÁLNÍ VLNA - je použitelná v rozsahu 250 až 800°C, je nehořlavá, je chemicky i biologicky netečná, má nízký součinitel tepelné vodivosti a další vhodné vlastnosti. Vodoodpudivost je zajištěna napuštěním izolačního materiálu hydrofobizačním olejem. Izolační trubky mají různou tloušťku stěny, spojují se např. sponami a povrchová ochrana je většinou z hliníkové fólie nebo pozinkovaného plechu.